Tag: Quảng cáo sáng tạo

Galaxy Note FE: người tình thông minh của giới quảng cáo sáng tạo

Vài tháng, vài tuần, hay có khi mỗi sáng mở mắt, đã có ngôi vương mới của các sản phẩm công nghệ và trong cuộc cạnh tranh smartphone khốc liệt, liệu có tồn tại lòng trung thành?