Tag: quản lý thanh danh

Dịch vụ quản lý thanh danh

TT - Trên mạng Internet, tai tiếng của một công ty hay một cá nhân có thể tồn tại mãi mãi và gây hại. Một dịch vụ đã ra đời và đang phát triển mạnh do có nhiều khách hàng sẵn sàng không tiếc tiền để “dọn dẹp” dấu vết này: dịch vụ quản lý thanh danh.