Tag: Quản lý nhập khẩu

Trung Quốc cấm nhập, phế liệu ầm ầm vào Việt Nam

TTO - Trong khi Trung Quốc cấm nhập khẩu phế liệu từ cuối năm 2017 thì phế liệu vẫn ầm ầm tràn vào Việt Nam. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồn đọng phế liệu nhập khẩu thời gian qua.