Tag: Quản lý người dân khai thác rừng như thế nào

Cuộc chiến phủ lại rừng xanh - Kỳ 3: Chén cơm gắn với rừng

TTO - Các ví dụ điển hình ở Guatemala, Bolivia và Jordan cho thấy một trong những giải pháp bảo vệ rừng bền vững là cho phép người dân địa phương thực hiện một số hoạt động trong các khu bảo tồn, để có đồng ra đồng vào.