Tag: quản lý không gian ngầm

Không gian ngầm đô thị - 'mỏ vàng' chờ khai phá

TTO - Phát triển không gian ngầm để phát huy tối đa hiệu quả đất đai đô thị, đặc biệt ở vùng trung tâm là xu hướng tại nhiều đô thị hiện đại. Điều này không chỉ cần tới nguồn lực lớn, mà còn cần những giải pháp quản lý, phát triển bài bản, phù hợp.