Tag: quân đội mạnh

Global Firepower xếp hạng sức mạnh quân sự 2023: Mỹ đứng đầu, Việt Nam thứ 19

Tổ chức phân tích quốc phòng Global Firepower xếp hạng 145 quốc gia dựa trên sức mạnh quân sự năm 2023.