Tag: Quặm mi bẩm sinh

Quặm mi bẩm sinh

Khi xuất hiện các triệu chứng thường xuyên có dử và chảy nước mắt, có thể con bạn đã bị quặm mi bẩm sinh, cần phải đi khám và chẩn đoán bệnh kịp thời.