Chủ nhật, ngày 1 tháng 8 năm 2021

  • Hồ bơi dễ sợ nhất

    Hồ bơi dễ sợ nhất

    TT - Khách sạn nhà hàng Pudong Kangqiao ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã xây dựng một hồ bơi được cho là dễ sợ nhất thế giới với một phần đáy bằng kính đưa ra ngoài ở độ cao 24 tầng.