Tag: Porsche 911 Turbo

Porsche 911 cháy rụi vẫn có người ngỏ ý mua với giá gần 100 triệu đồng

Không rõ chiếc Porsche 911 Turbo được đấu giá về với mục đích gì.