Tag: Phương tiện tiết kiệm năng lượng nhất thế giới

Phương tiện tiết kiệm năng lượng nhất thế giới

Eximus IV, một chiếc xe do sinh viên chế tạo đã lập kỷ lục phương tiện tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới trong cuộc thi Delsbo Electric được tổ chức hàng năm.