Thứ 2, ngày 25 tháng 10 năm 2021

  • GDP: phải ngồi đếm lại

    GDP: phải ngồi đếm lại

    TTCT- Phương pháp tính GDP hiện nay đang quá lạc hậu so với những thay đổi mạnh mẽ của các hoạt động kinh tế tại mỗi quốc gia. Nhu cầu tìm kiếm giải pháp thay thế, giúp tính toán sự phát triển của một đất nước hợp lý và đầy đủ hơn đang ngày càng bức bách.