Tag: Phương pháp mới giúp chẩn đoán nhanh chứng nhồi máu cơ tim

Phương pháp mới giúp chẩn đoán nhanh chứng nhồi máu cơ tim

Bằng cách so sánh lượng phân tử troponin dài với tổng lượng troponin đo được trong các xét nghiệm truyền thống, các bác sĩ có thể tính ra tỷ lệ, từ đó chẩn đoán chứng nhồi máu cơ tim chính xác hơn.