Tag: phúng viếng

Quảng Nam đề xuất hỗ trợ lễ tang, phúng viếng cán bộ, công chức khi từ trần

Tỉnh Quảng Nam đề xuất hỗ trợ tổ chức lễ tang, phúng viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh khi từ trần.