Tag: phục hồi kinh tế sau covid-19

TP.HCM lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống COVID-19 và phục hồi kinh tế

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.