Tag: phục hồi điện Kiến Trung

Phục hồi điện Kiến Trung: tiếp tục nghiên cứu

TTO - Việc phục hồi điện Kiến Trung theo nguyên tắc bảo tồn di tích, theo Luật di sản văn hóa và các công ước quốc tế đối với di sản văn hóa thế giới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu.

Điện Kiến Trung bị phục hồi sai lệch?

TTO - Đối chiếu các hình ảnh, có thể thấy bên thiết kế đã chọn hiện trạng kiến trúc ngoại thất điện Kiến Trung thời Bảo Đại để phục hồi, nhưng nội điện, trang trí nội thất lại mô phỏng theo hiện trạng thời Khải Định.