Tag: Phúc Đạt Connect 2

Nhu cầu nhà ở 'khổng lồ' ở khu Đông TP.HCM

Số lượng sinh viên, chuyên gia, người lao động dồi dào ở khu Đông TP.HCM đang mang đến cơ hội lớn cho nhiều dự án nhà ở.