Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020

  • Phú Nhuận yêu thương

    Phú Nhuận yêu thương

    TTCT - Nhà ngoại tôi ở Phú Nhuận, cạnh một đường tàu vang tiếng xình xịch suốt đêm ngày. Từ trạm xe buýt hay xe lam nào đó, muốn vào nhà ngoại phải băng qua một con phố nhỏ xuyên chợ Ga.