Tag: phụ cấp trực

Dự kiến đưa phụ cấp trực vào viện phí

TT - Năm 2013, giá dịch vụ y tế, ngoài chi phí thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, tiền điện nước, vệ sinh môi trường trực tiếp thực hiện dịch vụ, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, sẽ được cơ cấu thêm chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật.