Tag: phóng viên Hoài Nam

Ông Nguyễn Hoài Nam được giảm 1 năm 6 tháng tù

TTO - Đánh giá có chuyển biến trong nhận thức, nhiều thành tích trong quá trình công tác, tòa phúc thẩm giảm án cho ông Nguyễn Hoài Nam từ 3 năm 6 tháng tù xuống còn 2 năm tù.