Tag: Phòng ngừa nhiễm trùng sau phẫu thuật

Phòng ngừa nhiễm trùng sau phẫu thuật

Phòng ngừa nhiễm trùng là một trong những khâu quan trọng nhất của mọi cuộc phẫu thuật.