Tag: phỏng cồn

11 người bị bỏng lửa cồn khi đang ăn cưới

TTO - Nhân viên phục vụ mang can cồn nước rót ra chén để châm vào bếp trên bàn tiệc. Bếp bắt lửa cháy bùng lên. Nhân viên này hoảng hốt quăng can cồn khiến lửa cháy lan ra.