Tag: Phở về với trẻ vùng cao

Lớp học nấu phở cho giảng viên, sinh viên và người dân vùng cao

Lớp học nấu phở cho giảng viên, sinh viên và người dân vùng cao