Tag: Phở Story

Phở Story chào sân - bước ngoặt mới của Chin-su

Trải qua quá trình nghiên cứu và thấu hiểu nhu cầu của người dùng, Chin-su vừa ra đời Phở Story với vị ngon gia truyền.