Tag: Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Phó tổng giám đốc đài Hà Nội làm phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP

Bà Lê Thị Ánh Mai, phó tổng giám đốc đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, giữ chức vụ phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.