Tag: Phiêng Chỉ

Phiêu diêu ở 'vùng đất bằng trên cao' Phiêng Chỉ

TTCT - Phiêng Chỉ đẹp, theo tôi, không khác gì Mông Cổ hay Tây Tạng... với những đàn ngựa nhẩn nha gặm cỏ trên thảo nguyên.