Tag: phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa mới

3 thông điệp khởi đầu của Thủ tướng

TTO - Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa mới ngày 15-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra khá nhiều thông điệp quan trọng thể hiện tầm nhìn và phương thức hành động của Chính phủ mới.