Tag: Phát triển thiết bị cảm biến đo mức độ căng thẳng qua mồ hôi

Phát triển thiết bị cảm biến đo mức độ căng thẳng qua mồ hôi

Một nhà khoa học Mỹ vừa phát triển một thiết bị cảm biến không dây có khả năng đo chính xác mức độ căng thẳng qua lượng mồ hôi toát ra.