Tag: phát tiền cho dân

Phát tiền cho dân để kích thích kinh tế?

Dù còn nhiều lo ngại, biện pháp "bơm tiền" để người dân tăng chi tiêu đã cho thấy có những hiệu quả đáng kể ở một số nước, song không phải không có những ý kiến lo ngại về hệ lụy của nó.

Tại sao nên phát tiền cho dân?

TTCT - Mỗi khi nói đến khủng hoảng kinh tế, các nhà phân tích thường dùng cụm từ “sốc cung” hay “sốc cầu” để chẩn đoán và cho toa chữa trị.