Tag: phạt nguội vi phạm giao thông

'Phạt nguội' hiệu quả nhưng còn gặp khó

Thời gian qua, việc phạt nguội vi phạm giao thông ở TP.HCM bắt đầu phát huy hiệu quả, tỉ lệ xử phạt tăng. Ý thức chấp hành luật lệ của người dân cũng dần thay đổi…