Tag: Phát hiện trẻ có kháng thể COVID-19 dù chưa từng dương tính với virus

Phát hiện trẻ có kháng thể COVID-19 dù chưa từng dương tính với virus

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ những đứa trẻ thực sự đã nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng hệ miễn dịch của chúng có khả năng bảo vệ mạnh đến mức virus không thể kiểm soát.