Tag: Phát hiện 'siêu Trái Đất' có những điều kiện thích hợp cho sự sống

Phát hiện 'siêu Trái Đất' có những điều kiện thích hợp cho sự sống

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện 2 ngoại hành tinh được gọi là các 'siêu Trái Đất', cách hành tinh của chúng ta khoảng 100 năm ánh sáng.