Tag: Phát điện 3

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 áp dụng công nghệ giám sát tập trung đốt than trộn

Gần 40 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân được Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận và áp dụng vào công tác sản xuất tại đơn vị.

Nhiệt điện Mông Dương 1: Tập trung đáp ứng điện mùa khô 2023

Đoàn công tác Tổng Công ty Phát điện 3 đã có buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Mông Dương về công tác đảm bảo sản xuất và cung ứng điện các tháng mùa khô năm 2023.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 giữ vững sản xuất điện

Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt 100.99% kế hoạch được giao.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, chia sẻ trong những tháng cuối năm 2022, việc tiêu thụ tro xỉ của công ty cơ bản giải quyết ổn thỏa được đầu ra.