Tag: phát ấn tại Hoàng thành Thăng Long

Không nên tổ chức phát ấn tại Hoàng thành

TT - GS.NGND Phan Huy Lê - chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN - đưa ra quan điểm trên trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ về việc vì sao không nên tổ chức lễ khai ấn, phát ấn tại Hoàng thành Thăng Long.