Tag: Pháo đài bay B52

Sức mạnh phòng không ba thứ quân đập tan 'pháo đài bay B52'

TTO - Các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học tại hội thảo quốc gia một lần nữa nhấn mạnh đến sức mạnh phòng không ba thứ quân đã đập tan 'pháo đài bay B52', tạo nên chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972.