Tag: Phan Khương

Người kết nối 'hạnh phúc' cho nhân viên

TTO - Tên công việc của Phan Khương đang đảm nhiệm trong công ty của anh nghe khá mới lạ: tạo ra hạnh phúc cho nhân viên khi đi làm.

Nhìn lại, ngẫm nghĩ để bước tới

TT - Một năm với nhiều câu chuyện chưa thật hay của chính những người trẻ liệu có làm cho các bạn trẻ thấy chùn chân khi nhìn về năm mới?