Tag: phạm quang long

Cách nào để nghệ sĩ tồn tại được trước trí tuệ nhân tạo AI?

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vẽ vài phút một bức tranh mà họa sĩ làm trong nhiều ngày. Vậy nghệ sĩ phải làm gì để có thể cạnh tranh và tồn tại được trước AI?