Thứ 4, ngày 3 tháng 3 năm 2021

  • Paris có gì lạ không em?

    Paris có gì lạ không em?

    TTCT - Đâu rồi vầng cỏ xanh như chiếc lá mềm đỡ cho tháp Eiffel - nhụy sắt khổng lồ - vươn lên trời đêm Paris? Đâu rồi những đôi uyên ương chụm đầu ngắm màu thép sáng? Đâu rồi tiếng chân trẻ líu ríu chạy trên cỏ và tròn mắt ô a khi thảm sao trên tháp bắt đầu nhấp nháy.