Tag: Outlook Web App

Google Maps và Outlook Web App tiến lên iPad

TTO - Sau khi ưu tiên cập nhật cho Maps trên Android, Google cũng đã phát hành phiên bản mới cho iOS dành cho iPad.