Tag: otter

Ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản miễn phí và chính xác

TTO - Nếu bạn không ghét việc “rã băng”, tức là sao chép lại bằng văn bản các nội dung trong băng âm thanh, thì chắc chắn là vì bạn ít phải làm công việc này.