Tag: Ông Võ Ngọc Đồng

40 năm thành lập huyện Hoàng Sa: Đưa Hoàng Sa lên vị thế chiến lược mới

TTO - Năm 2022, TP Đà Nẵng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Hoàng Sa (1982 - 2022) và 25 năm quản lý huyện đảo Hoàng Sa (1997 - 2022).

Đà Nẵng: 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội độ tuổi 30

TT - Ngày 18-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai giới thiệu 13 người, trong đó 3 người tự ứng cử (chưa tính 2 người sắp tới do trung ương giới thiệu về ứng cử).

​Đà Nẵng: 8 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

TTO - Tổng hồ sơ ứng cử và tự ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 là 111 hồ sơ. Trong đó, 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, 5 người tự ứng cử vào HĐND TP.