Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021

  • ​Những nỗi sợ bom tấn

    ​Những nỗi sợ bom tấn

    Mùa phim bom tấn 2015 được mở màn (theo truyền thống, mùa thu là thời kỳ đông đảo công chúng đi xem phim ở châu Âu, còn các tháng sáu, bảy và tám thì người ta kéo nhau đến rạp ở Bắc Mỹ), đầu mùa là nửa tá phim về những nỗi sợ. Một số các phim đó đang được giới thiệu ở Việt Nam.