Tag: ông Nông Quang Nhất

Thủ tướng phê chuẩn, miễn nhiệm phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định phê chuẩn, miễn nhiệm phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026.