Tag: Ông Nguyễn Tường Văn

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn về lại thứ trưởng Bộ Xây dựng

TTO - Thủ tướng vừa ký quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 15-11-2022 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng.