Thứ 3, ngày 26 tháng 5 năm 2020

  • Ông lão đánh cá và con cá vàng tân thời

    Ông lão đánh cá và con cá vàng tân thời

    TTO - Hôm qua, sau khi ngất ngây với đội bóng làng vô địch khu vực, ông lão đánh cá rời túp lều rách nát của mình để ra biển thả lưới bắt cá trở lại. Trong lưới có con cá vàng, nó van xin ông thả cho nó trở lại biển, hứa sẽ trả ơn.