Tag: ông Edward Tick

Cựu binh Mỹ thăm Hà Nội

TTO - Suốt hơn chục năm nay, ông Edward Tick thường xuyên dẫn các nhóm cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam quay lại mảnh đất đầy lịch sử này.