Tag: Ông chủ Nhật

Thực tập sinh Việt được chủ Nhật giao lại công ty

TTO - Câu chuyện được báo The Mainichi thuật lại như một hiện tượng thiếu người thừa kế ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật.