Thứ 6, ngày 30 tháng 9 năm 2022

  • Bốn đời làm 'rái cá'

    Bốn đời làm 'rái cá'

    TTO - Ông Ba Hoàng nổ máy, cột dây lặn quanh người, lầm rầm khấn vái rồi lặn xuống sông sâu. Ông là truyền nhân đời thứ 4 của một gia đình nổi tiếng là 'rái cá' miệt sông nước miền Tây.