Tag: One Mount Distribution

VinShop liên tục 'cắm cờ' tại các thị trường mới

VinShop vừa cho biết 100.000 cửa hàng tạp hóa công nghệ liên kết đã đi vào hoạt động chỉ sau hơn 1 năm gia nhập thị trường.