Tag: on Grocer t

Metro Star đóng nắp hầm, hoàn thành tiến độ sau mùa dịch

Sau thời gian bị ngưng vì đại dịch COVID-19, các nhà thầu dự án Metro Star đã tái khởi động việc thi công và đẩy tiến độ nhanh dần để hoàn tất móng, hầm B2, hầm B1 và dự kiến đóng nắp hầm khu lớn nhất (T1) vào đầu tháng 8 sắp tới.