Tag: Nuôi cấy vi rút SARS-CoV-2

TP.HCM sẽ nuôi cấy vi rút SARS-CoV-2?

TP.HCM vừa đề xuất Bộ Y tế về việc được phép nuôi cấy vi rút SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Điều này tạo điều kiện cho TP thực hiện các xét nghiệm được chính xác hơn.